Privacybeleid

Bij Hotelbeds maken we ons zorgen over uw privacy. Dit beleid beschrijft wat, waarom en hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, hoe we deze beschermen en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Sterker nog, dit beleid regelt de verwerking van gegevens die zijn uitgevoerd door HOTELOPIA, S.L.U., een juridisch gevestigd Spaans bedrijf geregistreerd in Palma de Mallorca, Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, wat functioneert als een groot- en kleinschalig reisbureau, met belastingidentificatienummer (CIF) B-57218356, onder licentie BAL-481 M / D, ingeschreven in het handelsregister kantoor van Palma de Mallorca (pagina PM-44857, volume 2007 , folio 148) (hierna genoemd "HOTELOPIA"), als controleur van uw gegevens en een bedrijf van Hotelbeds Group, d.m.v. deze website (hierna genoemd de "Website").

1. Wat zijn de doeleinden en wettige basis van de verwerking van uw gegevens door HOTELOPIA?

De gegevens die HOTELOPIA van u vraagt of kunnen gaan vragen, zijn noodzakelijk voor de doeleinden die worden beschreven in dit beleid. Als u dit niet doet, zal HOTELOPIA niet in staat zijn om contact met u op te nemen of uw verzoeken te beheren.

HOTELOPIA behoudt zich het recht voor om niet te reageren of verzoeken te verwerken die niet alle gevraagde gegevens bevatten.

Door HOTELOPIA uw gegevens te verstrekken, garandeert u de waarheidsgetrouwheid ervan en accepteert u dat HOTELOPIA regelmatig om herziening en bijwerking van uw persoonlijke gegevens kan vragen.

Op deze website kunt u informatie vinden die nuttig kan zijn om meer te weten te komen over de diensten die door HOTELOPIA worden aangeboden. Wat dit betreft zal HOTELOPIA u alleen om informatie vragen en zal het daarom de nodige gegevens verwerken om u de door u gecontracteerde diensten te verstrekken of om een commerciële en/of contractuele relatie met u te kunnen initiëren en in stand houden.

Sterker nog, de doeleinden waarvoor uw gegevens door HOTELOPIA kunnen worden verwerkt en de wettige basis voor die verwerking luiden:

Uitvoering van een contract tussen u en HOTELOPIA of de toepassing van precontractuele maatregelen:

a.Het beheer van de contractuele relatie met u en het zorgdragen van de levering van de gecontracteerde producten en diensten, welke zowel het beheer van reserveringen en diensten van HOTELOPIA omvat, als ook de servicekwaliteit, facturering, incasso en eventuele intrekking daarvan. Dit doel omvat de verwerking van boekingen en betalingen van producten en diensten via HOTELOPIA, callcenters, mobiele communicatiesystemen op basis van GSM-, GPRS- of UMTS-technologie.

b.U te informeren over elke bevestiging en/of wijziging van boekingen via de website en/of het callcenter en u ook andere kennisgevingen sturen die u mogelijk specifiek hebt gevraagd in verband met de gecontracteerde producten en diensten, inclusief elektronische middelen.

c.Het beheer van de commerciële relatie met potentiële klanten, het verzorgen van informatie verzoeken over producten en diensten aangeboden door HOTELOPIA.

d.Eventuele juridische claims, gerechtelijke claims en verzekeringsclaims die door HOTELOPIA zijn ontvangen met betrekking tot u om die te beheren en verwerken.

Toestemming:

Het uitvoeren van commerciële communicatie met u op alle mogelijke manieren, inclusief elektronische middelen, op basis van uw surf- en/of consumptiegedrag. Deze mededelingen kunnen verwijzen naar reclame- of promotiemateriaal over producten en diensten die op basis van de bovengenoemde criteria als belangrijk worden beschouwd.

i.Legitime belangen van HOTELOPIA:

a.Het uitvoeren van commerciële communicatie met betrekking tot producten en diensten die vergelijkbaar zijn met de door u gecontracteerde diensten. In dit geval zou het gerechtvaardigde belang van HOTELOPIA zijn om, overeenkomstig overweging 47 van de algemene verordening gegevensbescherming, activiteiten voor direct marketing uit te voeren die op zijn cliënten zijn gericht.

b. Conductenquêtes en marktstudies om de kwaliteit van onze producten of diensten te kennen en de voorkeur van onze klanten. Het legitieme belang van HOTELOPIA is het verbeteren van het commerciële aanbod en de ervaring van haar klanten.

c. Het beheer van de Website en om de surfervaring van de Website te verbeteren. Het legitieme belang van HOTELOPIA is om de efficiëntie van de website te optimaliseren.

Gegevensverwerking gekoppeld aan louter navigatie via de website

Met betrekking tot het gebruik van cookies op deze website, houd er rekening mee dat dit kleine pakketjes informatie zijn die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze stellen u in staat om op deze website te surfen en ons in staat te stellen functies te bieden, zoals het onthouden van uw laatste zoekopdracht om latere zoekacties sneller te laten verlopen. U kunt de cookies verwijderen als indien gewenst. Hoewel bepaalde cookies noodzakelijk zijn voor het bekijken en navigeren op deze website, zijn de meeste functies nog steeds toegankelijk zonder cookies.

Bekijk ons Cookiebeleid dat beschikbaar is bij HOTELOPIA voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt verwijderen.

Terug naar boven

2. Wie zijn de derden waarmee uw persoonlijke gegevens worden gedeeld?

De persoonlijke gegevens die u aan HOTELOPIA verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan de volgende categorieën ontvangers:

  • Derden waaraan HOTELOPIA verplicht is informatie door te geven, zoals overheidsinstanties, om te voldoen aan de vereisten van deze autoriteiten en de van toepassing zijnde regelgeving, al naar gelang het geval.
  • Gecontracteerde dienstverleners, uitsluitend om administratieve redenen en kaartfraudecontroles om uw boeking te voltooien.
  • Bedrijven die deel uitmaken van de Hotelbeds Group, met als doel uw contractuele relatie goed te kunnen beheren en optimaliseren als gevolg van de centralisatie van administratieve en computerprocessen die bestaan binnen de Hotelbeds Group.


Wij informeren u ook dat de Hotelbeds-groep kan rekenen op of samenwerken met bedrijven buiten de Europese Unie. In die gevallen vereist HOTELOPIA, als een onderdeel van de Hotelbeds Group, dat deze bedrijven voldoen aan de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens die zijn vastgelegd in een bindend contract, behalve in gevallen waarin de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het land waar de genoemde bedrijven zijn gevestigd, zorgdragen voor een adequaat niveau ter bescherming van persoonsgegevens.

Indien gewenst, kunt u een kopie van de door HOTELOPIA vereiste maatregelen verkrijgen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de onderstaande contactgegevens.

Terug naar boven

3. Hoe beschermt HOTELOPIA uw gegevens?

HOTELOPIA heeft een passend beleid en heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beschermen tegen illegale of ongeoorloofde toegang, verlies of onbedoelde vernietiging, schade, gebruik en illegale of ongeautoriseerde openbaarmaking.

Bij HOTELOPIA zullen we ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat onze directie en medewerkers die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, een adequate opleiding hebben gekregen.

Houd er in ieder geval rekening mee dat elke overdracht van gegevens via internet niet volledig veilig is en daarom moet worden uitgevoerd op eigen risico. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan HOTELOPIA de veiligheid van de persoonlijke gegevens die via deze website worden verzonden niet garanderen.

Terug naar boven

4. Hoelang bewaart HOTELOPIA uw gegevens?

De bewaartermijn van uw gegevens wordt bepaald op basis van de duur van uw contractuele relatie met HOTELOPIA en de wettelijk vastgestelde termijnen. In die zin zijn de criteria die HOTELOPIA hanteert om de voorwaarden voor het bewaren van uw gegevens vast te stellen, bepaald in overeenstemming met de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving, voorschriften en richtlijnen, evenals de operationele vereisten van HOTELOPIA met betrekking tot het juiste beheer van de relatie met haar klanten. Wanneer u uw toestemming verleent, worden uw gegevens bijgehouden tot het moment waarop u de toestemming intrekt.

Terug naar boven

5. Hoe kunt u de rechten op uw persoonlijke gegevens uitoefenen?

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, bezwaar, beperking en portabiliteit uitoefenen, evenals op elk moment de toestemmingen intrekken die u ons eerder hebt gegeven, per post aan HOTELOPIA, SLU, op Complex Mirall Balear, Camí de Son Fangos , 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, Palma de Mallorca (Spanje) of door een e-mail te sturen naar Prodatos@hotelopia.com. Indien gewenst kunt u ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als de onderstaande contactgegevens.

Bovendien kunt u, indien van toepassing, een claim indienen bij de Spaanse gegevensbeschermingsautoriteit, met name als u van mening bent dat we uw rechten niet voldoende hebben behandeld.

Terug naar boven

6. Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen of opmerkingen hebt over gegevensbeschermingsaangelegenheden, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, via: Dataprotection@hotelbeds.com.

Laatste update: 21-05-2018

Terug naar boven