Algemene Voorwaarden

Algemene Reserveringsvoorwaarden

Hotelopia

Deze webpagina is eigendom van HOTELOPIA, S.L.U. (hierna “Hotelopia”), met hoofdzetel te Palma de Mallorca (Spanje), Camí de Son Fangos, 100; Torre A, 5na planta, C.P. 07007, reisbureau groothandel/kleinhandel, met btw-nummer (C.I.F) B-57218356 en licentie lBAL-481 M/D, en ingeschreven in het handelsregister van Palma de Mallorca op het blad PM-44857, deel 2007, bladzijde 148.

Het product Hotelopia is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en is exclusief bestemd voor eindconsumenten (hierna “u”). De toegang tot dit programma wordt exclusief door Hotelopia voorzien.

U kunt transfers reserveren, evenals toegangskaarten en excursietickets, overnachtingen in hotels, appartementen en andere etablissementen die onderworpen zijn aan de Algemene reserveringsvoorwaarden weergegeven en aanvaard op de webpagina, en conform de prijzen, tarieven en annuleringsvoorwaarden die op het moment van de reservering zijn vermeld. De webpagina informeert u over de reserveringsprocedure.

De voltooiing van een reservering via de webpagina van Hotelopia impliceert de aanvaarding van de onderhavige Algemene Voorwaarden, de wettelijke bepalingen en het privacybeleid van Hotelopia. Zowel de wettelijke bepalingen als het privacybeleid zijn belangrijke onderdelen die onvoorwaardelijk deel uitmaken van de Algemene Voorwaarden. Door het openen, bekijken en gebruik van deze website en door er reserveringen mee te boeken, bent u onderworpen aan de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden. U bent eveneens verplicht de wetten en normen na te leven die van toepassing zijn op de onderhavige website en de geboekte reserveringen op de website zelf.

Indien u niet akkoord gaat met een onderdeel van de Algemene Voorwaarden, dient u het reserveringsproces te beëindigen.

Hotelopia treedt op als onafhankelijke tussenpersoon bij het boeken van logies en andere diensten. Daarom heeft Hotelopia tegenover u pas een contractuele verplichting ten aanzien van de levering van het product voor de aangeboden prijs als de reservering is bevestigd en als Hotelopia de betaling heeft ontvangen (zie hoofdstuk Betalingen).

Neem bij twijfel contact op met ons Klantenservicecentrum .

Tevens kunt u contact opnemen met Hotelopia via telefoonnummer [ ] en/of faxnummer, [ ], en/of door middel van een e-mailbericht aan [ ].

U vindt de telefoonnummers op de website en op uw bevestigingsbon. Ook kunt u gebruik maken van het daartoe bestemde contactformulier.

Volver arriba

1. Wijziging van de webpagina en de Algemene Voorwaarden

1.1 Verandering van de Webpagina en van de Algemene voorwaarden.

Hotelopia kan verbeteringen of wijzigingen in de informatie, gegevens, diensten en andere onderdelen van deze webpagina aanbrengen of deze webpagina op elk ogenblik stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Eveneens kan Hotelopia deze Algemene Voorwaarden op elk ogenblik wijzigen en die wijziging zal van toepassing zijn zodra deze op de website gepubliceerd is. Als gevolg hiervan zal de toegang tot en het gebruik van deze website uw aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden impliceren. Ongeacht het voorafgaande, gelden voor u de algemene voorwaarden die op de bevestigingsdatum van de boeking geldig zijn.

Hotelopia kan de toegang tot het systeem, dat onderwerp is van deze algemene voorwaarden, opzeggen als gevolg van onderhoudswerken, wegens veiligheidsredenen van het internet of wegens overmacht, zonder verplicht te zijn u op welke manier dan ook te vergoeden voor de periode gedurende dewelke de toegang is opgezegd.

1.2. Toegang en gebruik van de Webpagina

Op deze web pagina kan men afhankelijk van de functies van de browser de grote van de tekst, de kleuren en het ontwerp van de pagina controleren.

Om de website te gebruiken nadat men de startpagina verlaten heeft, kan men het menu dat bovenaan iedere pagina te vinden is gebruiken.

Om de grootte van de tekst van dit document naar uw smaak met de browser te veranderen, moet u het volgende doen:

(a) Met Internet Explorer, kies Aanzicht en daarna Tekstgrootte en dan de gewenste grootte; of als u

(b) een alternatieve browser gebruikt, raadpleeg de specifieke instructies van de browser.

U kunt uw eigen pagina-ontwerp voor deze website importeren als volgt:

(a) met Internet Explorer, kies Gereedschappen, daarna Internetopties, en dan Toegankelijkheid. Daar kunt u op een of meerdere aankruisvakjes klikken om de kleuren, lettertypen of grote te ignoreren. In hetzelfde venster kunt u het ontwerp van de pagina veranderen door het vakje aan te kruisen dat "formaatbestand met mijn pagina-ontwerp gebruiken" heet, bladeren naar uw formaatbestand en klik op Accepteren;

of als u

(b) een alternatieve browser gebruikt, raadpleeg de specifieke instructies van de browser.

Wij hebben deze web pagina diep doordacht maar staan altijd open om onze toegankelijkheidopties te verbeteren. We horen graag of u deze website toegankelijk vondt of een moeilijkheid aantrof. Stuur alstublieft een e-mailbericht met uw vragen of commentaar aan Headoffice@hotelopia.com of bel nummer (+31) 855 605 102.

We doen alles wat rationeel mogelijk is om te vermijden dat onze website virussen heeft, maar helaas wegens de aard van het internet kunnen wij niet garanderen en garanderen dus niet dat er geen virussen of andere malicieuze codes aanwezig zijn. Wij raden aan oplettend zijn en te herinneren dat het uw verantwoordelijkheid is om uw computer, tablet of draagbaar apparaat te beschermen tegen virussen. Herinner altijd de sessie te beëindigen als u met gedeelde computers werkt. Het is altijd raadzaam om alle bestanden en materialen in het algemeen die u van het internet en deze website in het particulier download met een antivirusprogramma te scannen.Terug naar boven

2. Hoe reserveren en boeken via Hotelopia.com

Reserveringsformaliteiten

Het reserveren van bepaalde diensten via de website gaat als volgt: selecteer de bestemming, de data en het gewenste etablissement of de gewenste transfer of toegangskaarten- en excursieticket-service. Controleer de bestemming en de data alvorens de reservering te bevestigen.

U kunt op de volgende manieren reserveren:

1. neem contact op ons Klantenservicecentrum

2. via de online reserveringsprocedure indien het systeem dit toelaat.

Tijdens het reserveringsproces vraagt Hotelopia persoonsgegevens zoals uw naam, familienaam of de gegevens van uw kredietkaart. Alle verkregen gegevens zullen eveneens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van de webpagina van Hotelopia. Genoemde gegevens zullen worden verwerkt met strikte naleving van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, voor Bescherming van Persoonsgegevens en/of andere wetgeving die de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” (hierna WBP genoemd) uiteenzet, aanvult of vervangt, en zullen gebruikt worden voor het contracteren en reserveren van de diensten die in uw besteling genoemd worden. Controleer of de ingevoerde gegevens correct zijn.

U geeft toestemming door te klikken op de knop “Reserveren” onderaan de pagina waar de betalingsgegevens worden gevraagd en door het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden. Die bevestiging zal elektronisch worden verzonden naar Hotelopia die instaat voor de opslag en bewaring ervan om het proces te garanderen. De bevestiging van de dienstverlener betekent in elk geval de vervolmaking van het contract en uw verbintenis om de vastgestelde som te betalen. Zodra u toestemming hebt gegeven, verschijnt er op het scherm een pagina waar u de aankoop moet bevestigen. Daarna ontvangt u een e-mail met de desbetreffende informatie.

Als u een fout maakt tijdens het introduceren van gegevens tijdens het boekingsproces, kunt u deze zelf identificeren en corrigeren voordat u het formulier voor de boeking opstuurt, of zelfs later daarna als u het boekingformulier al opgestuurd hebt door een e-mailbericht te schrijven aan Headoffice@hotelopia.com of te bellen (+31) 855 605 102. Het is belangrijk dat u de informatie die u introduceert controleert en corrigeert om fouten bij de reservering te vermijden.

Terug naar boven

Onmogelijkheid tot handgeschreven handtekening

Door de speciale kenmerken van aankoop op afstand, erkent u de onmogelijkheid om het betalingsbewijs te ondertekenen. Onder betalingsbewijs verstaan wij het document waarmee wordt aangetoond dat u akkoord gaat met de transactie. Daarom ziet u af van de ondertekening ervan voor elke elektronische transactie ten gevolge van uw reservering op de website Hotelopia.

De persoon die de boeking voltooit heeft daarvoor de toestemming van eventuele andere reizigers binnen de groep, bevestigt dat deze personen met de algemene voorwaarden akkoord gaan en is verantwoordelijk voor de volledige kosten van de accommodatie, inclusief eventuele wijzigings- of annuleringskosten. Hij/zij informeert de overige personen van de groep over de boekingsgegevens en andere belangrijke informatie.

Als u het product op de website van Hotelopia hebt gereserveerd, ontvangt u een bevestiging van die reservering per e-mail en ontvangt u eveneens een hotelvoucher die u moet uitprinten en bij aankomst moet voorleggen in het etablissement / de etablissementen waar u de service(s) hebt gereserveerd.

De toegangscodes die door Hotelopia zijn verschaft, zijn uitsluitend voor uw privégebruik en mogen in geen geval worden doorgegeven of onthuld aan derden, inclusief uw vertegenwoordigers. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van uw eigen toegangscode. In geval van misbruik zullen die codes worden gedeactiveerd en de verkopen onmiddellijk worden geannuleerd. Hotelopia behoudt zicht het recht voor om zovele wettelijke stappen te ondernemen als zij nodig acht.

In gevallen waarbij Hotelopia redelijke gronden heeft om te vermoeden dat de reservering inderdaad frauduleus is, kan deze automatisch geannuleerd worden, met een kennisgeving aan het e-mailadres dat de klant tijdens het boekingsproces gegeven heeft.

Terug naar boven

3. Meerderjarigheid en aansprakelijkheid

U verklaart meerderjarig en handelsbekwaam te zijn en dat u over voldoende toestemming bezit om uzelf en anderen namens u te binden tot de reserveringen. Om een reservering te bevestiging heeft u toestemming nodig van alle personen op wie de reservering betrekking heeft, alsmede ouderlijke toestemming voor deelnemende minderjarigen (minder dan 18 jaar). Door de reservering te maken bevestigt u dat alle personen op wie de reservering betrekking heeft de onderhavige voorwaarden accepteren en dat u alle personen op wie de reservering betrekking heeft informeert over de details van de bevestiging en andere relevante gegevens. Door de reservering te maken accepteert u de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende betalingen.

U garandeert dat alle persoonsgegevens die u tijdens de reserveringsprocedure en ledenregistratie doorgeeft, correct zijn. U aanvaardt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties onder uw naam en rekening.

Krachtens de goedkeuring van de Algemene Voorwaarden en op grond van het bepaalde in de geldende Spaanse wetgeving inzake de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, inbegrepen de Europese wetgeving die in Spanje van toepassing is, geeft u toestemming aan Hotelopia om alle persoonsgegevens over uzelf en over de groep waarvoor u reserveert aan de aangesloten dienstverleners aan te vragen. Genoemde informatie zal worden verwerkt met strikte naleving van de geldende Spaanse wetgeving, inbegrepen de Europese wetgeving die in Spanje van toepassing is, en/of andere wetgeving die de “Wet Bescherming Persoonsgegevens” uiteenzet, aanvult of vervangt, en zal gebruikt worden voor het contracteren en betalen van de diensten die u bestelt

Onder persoonsgegevens wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, verblijfplaatsen, handtekeningen, kopieën van paspoorten of identiteitsbewijzen, gegevens over krediet- of debetkaarten, persoonlijke voorkeuren, voedsel- of godsdienstvoorkeuren of andere willekeurige persoonlijke informatie die relevant is voor het boeken of betalen van een reservering in uw eigen naam of in naam van een groep.

Terug naar boven

4. Inbegrepen in de reservering

Bij deprijs van het basislogement dat u aan Hotelopia betaald bij de reserveringis inbegrepen:

 • De totale kosten voor logement en maaltijden, inbegrepen alle extra diensten die gespecificeerd zijn op het bevestigingticket van de boeking..
 • Alle verplichte belastingen en taxaties van het logementwelke Hotelopia wettelijk verplicht is te betalen. Niet inbegrepen zijn de belastingen of bijkomende kosten die toegepast worden door de Resorts volgens hun specifieke algemene voorwaarden welke buiten onze eigen voorwaarden vallen, evenals alle impuesto taxaties die u bij aankomst moet betalen zoals bijvoorbeeld: toeristische vignet, groene belasting, etc., zoals beschreven in secties 5 en 21 van deze algemene bepalingen
 • Belasting op de toegevoegde waarde in Europese landen.

Bij de prijs voor het vervoer dat u aan Hotelopia zult betalen bij de reservering zijn inbegrepen:

 • Alle diensten die zijn weergegeven op de bon.
 • Alle verplichte belastingen voor de transfer.
 • Belasting op de toegevoegde waarde in Europese landen.

Bij de prijs van de tickets voor entrees en excursies die nu aan Hotelopia zult betalen bij de reservering zijn inbegrepen:

 • Alle diensten die op de voucher staan vermeld.
 • Belasting over de Toegevoegde Waarde in de landen van de Europese Unie.

De prijzen die op onze Webpagina gepubliceerd staan zijn in de munteenheid van de door u gekozen markt en taal. In verband met de geldwisselwaarde is sectie 18 van deze bepalingen van toepassing.

Vergeet niet dat de prijzen op de website geen rekening houden met de kosten die uw bank of kredietkaartuitgever mogelijk voor de transactie aanrekent. In bepaalde gevallen behouden de banken en kredietkaartbedrijven zich het recht voor om hun rekeninghouders een transactiekost aan te rekenen indien de kaartuitgever en handelaar (zoals bepaald door het kaartmerk (bv. Visa, MasterCard, American Express) zich in een ander land bevinden. Hierdoor kunnen de kosten op uw krediet- of betaalkaartafschrift verschillen van de gegevens op uw boekingsbevestiging. Neem contact op met uw bank voor u een boeking maakt.

Terug naar boven

5. Niet inbegrepen in de reservering

De prijs van het basislogement is exclusief:

 • Extra kosten voor kamers, maaltijden of niet benutte plaatsen in appartementen.
 • Kosten die hotels of appartementen in rekening brengen voor faciliteiten zoals kinderbedjes, transfers met minibus, zonnebedden, sauna, gebruik van tennisterreinen en de uitrusting, portiersdiensten enz.
 • Waarborgsommen worden bij aankomst op de accommodatie vereist.
 • Belastingen of bijkomende kosten toegepast door het Resort: Sommige Resorts verrekenen belastingen of toeslagen die Hotelopia niet in de prijs opnemen kan. In het geval dat u een Resort kiest, kunt u de nodige informatie vinden in de "Speciale voorwaarden voor de instelling”.
 • Sommige landen hebben een lokale belasting genaamd “verblijfsbelasting"of “toeristenvignet” die door de eindconsument zelf moet worden betaald in het etablissement en/of op de luchthaven. Deze Russische toeristische belasting moet direct door de eindconsument direct op het eerste hotel van verblijf in het land betaald worden. Deze belasting is niet in de prijs inbegrepen.

Deze onkosten, als ze bestaan, moeten door u betaald worden bij aankomst aan de verantwoordelijke derde partij (bedrijf, luchthaven, etc.).

Voor de bevestiging van uw reservering, en voor het geval dat bepaalde extra kosten inbegrepen zijn, zult u voorafgaand geïnformeerd worden omtrent de onkosten, hoe deze berekend worden, wanneer ze betaald moeten worden en aan wie, onder de beperkte aansprakelijkheden die hier genoemd worden.

De grote meerderheid van accommodatie-verstrekkers kunnen u bij aankomst verzoeken om een borgstelling per creditcard of pinpas voor het dekken van additionele kosten die worden gemaakt tijdens uw verblijf, zoals kosten voor internationale telefoongesprekken, roomservice, resortvergoedingen, films, schade of diefstal in het hotel, minibar en het gebruik van andere voorzieningen van het hotel.

De prijs van het vervoer is exclusief:

 • Eender welke dienst die niet vermeld staat op de bevestiging van de reservering.
 • Speciale bagage zoals een sportuitrusting (golfclubs, snowboard of surfplank, enz.) en elektrische rolstoelen, hiervoor wordt een extra kost aangerekend.

Voor de bevestiging van uw reservering, en voor het geval dat u geïnformeerd hebt van het bestaan van speciale bagage, zult u voorafgaand geïnformeerd worden omtrent de onkosten, wanneer deze betaald moeten worden en aan wie, onder de beperkte aansprakelijkheden die hier genoemd worden.

Ontheffing van aansprakelijkheid: Hotelopia zal u de toepasselijke informatie verlenen zoals deze op de webpagina gepubliceerd staat op de datum op welke u reserveert. Hotelopia zal echter geen aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fouten, onjuistheden of prijsschommelingen van de beide reservering genoemde prijs, welke tijdens het boekingsproces of later na de bevestiging optreden kunnen, zoals onder andere maar niet begrensd tot: veranderingen in wetgeving, koers en wisselwaarden, onjuiste informatie van de derde partij, niet aan Hotelopia doorgegeven veranderingen, etc., en verder incidentele oorzaken of force majeur, waarbij deze ontheft wordt van alle aansprakelijkheden die wegens deze fouten of onjuistheden in de verleende informatie mochten optreden.

Het volgende is niet inbegrepen in de toegangskaarten- en excursieticket-service:

 • Wat voor dienst dan ook, die niet op de reserveringsbevestiging vermeld staat.

Kinderen:

De bijzondere voorwaarden voor kinderen worden met elke dienstverlener afgesproken en voldoen niet aan één enkel criterium. Aangezien elk etablissement en/of elke dienstverlener kortingen of bijzondere voorwaarden kan toepassen, verzoeken wij u om bij de reservering dit punt te raadplegen, wij informeren u dan over elke mogelijkheid.

Wat betreft het logies:

Kortingen of speciale voorwaarden worden altijd toegepast indien de kinderen de slaapkamer delen met twee volwassenen.

KINDERBEDJES: aangezien de etablissementen over een beperkt aantal kinderbedjes beschikken, dient u, ingeval u een kinderbedje wenst, dit bij de reservering te melden. Bovendien kan het etablissement dit rechtstreeks aan de eindconsument aanrekenen.

Derde persoon:

De meeste etablissementen beschouwen de reservering van een derde persoon als een reservering van een extra bed in een tweepersoonskamer. Voor dit extra bed wordt een supplement berekend dat reeds is inbegrepen in de eindprijs.

Terug naar boven

6. Transfers

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor klanten die transfers via Hotelopia reserveren.

Hotelopia stemt ermee in de passagier en zijn bagage tijdens de reis te vervoeren overeenkomstig de diensten gereserveerd via Hotelopia. Deze dienst is onderworpen aan onderhavige bijzondere vervoervoorwaarden en aan eender welke andere bijzondere of algemene voorwaarde die van toepassing is voor de gereserveerde diensten.

Hotelopia is niet verplicht kinderen jonger dan 14 jaar te vervoeren, tenzij de minderjarige vergezeld is door een verantwoordelijke persoon van 18 jaar of meerderjarig. Op bepaalde bestemmingen is het mogelijk dat een tarief wordt aangerekenend wanneer een kind jonger dan 2 jaar een zetel bezet, terwijl op andere bestemmingen deze kinderen gratis kunnen reizen wanneer zij vergezeld zijn door een passagier ouder dan 16 jaar die het volledige tarief heeft betaald. Voor ieder kind ouder dan 2 jaar is een reservering vereist.

De gereserveerde dienst mag enkel benut door de persoon/personen vermeld op de reservering of de persoon die de reservering heeft toegekend en het gebruik ervan kan niet worden overgedragen aan een andere persoon. De persoon die het reserveringsformulier op de pagina heeft ingevoerd, heeft hiervoor de toestemming nodig van alle personen die aan de reis deelnemen en moet bevestigen dat deze personen met de voorwaarden van de reservering akkoord gaan. Bovendien is deze persoon verantwoordelijk voor de totale kost van de reservering, met inbegrip van annulerings- of wijzigingskosten, en dient deze persoon de overige personen die meereizen te informeren over de reserveringsgegevens en andere relevante informatie.

Reserveringen. De reservering van een transfer moet minstens 48 uur voor het vertrekuur worden aangevraagd, tenzij de dienstverlener of de bestemming een langere termijn eist.

De bevestiging van de reservering moet worden meegedeeld via de webpagina van Hotelopia. Eens de reservering van de transfer is afgerond, verschijnt op het scherm een bon met het referentienummer. De bon moet worden geprint en worden voorgelegd als bewijs van de reservering.

Bon: Op de bon staat alle informatie vermeld die noodzakelijk is om het vertrekpunt van de transfer te vinden. Op de bon staat ook een telefoonnummer om de reservering te controleren en om informatie te verkrijgen in bepaalde gevallen.

Hotelopia raadt u aan een bevestiging van de transfer aan te vragen 24 uur voor het tijdstip waarop de dienst plaatsvindt. Transfers waarvoor geen bevestiging werd gevraagd of waarvan de bevestiging niet beschikbaar is, worden niet gegarandeerd.

U dient de bon steeds bij de hand te hebben wanneer u van de transfer gebruik maakt en u moet de bon in goede staat kunnen voorleggen wanneer dit gevraagd wordt.

Verloren bonnen. HOTELOPIA is niet verplicht een bon te vervangen wanneer deze verloren, vergeten of gestolen is; het is echter noodzakelijk een nieuwe bon aan te werven om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Beschadigde en gewijzigde bonnen. Een beschadigde of gewijzigde bon wordt als ongeldig beschouwd. Wanneer u met een dergelijke bon reist, wordt dit beschouwd alsof u zonder bon reist.

De passagier heeft te allen tijde toegang tot zijn reservering via de webpagina van Hotelopia om de bon opnieuw naar zijn e-mail te verzenden of zelfs om deze meteen te printen.

U dient zelf na te gaan of u van het juiste vervoer gebruik maakt en of u naar de geboekte bestemming wordt gebracht.

Bagage. Iedere passagier mag ÉÉN KOFFER en ÉÉN stuk handbagage meenemen. Alle extra bagage moet worden aangegeven op het moment van de reservering. Hotelopia behoudt zich het recht voor kosten aan te rekenen voor extra bagage.

Hotelopia moet op de hoogte worden gebracht van het vervoer van voorwerpen zoals een sportuitrusting (golfclubs, snowboard of surfplank, enz.) en elektrische rolstoelen; hiervoor wordt een extra kost aangerekend. Hotelopia kan op discrete wijze een toeslag aanrekenen in functie van de dienstverlener van de transfer en van de bestemming. Deze toeslag moet worden betaald voor het vertrek. Wanneer dit niet gebeurt, kan Hotelopia het vervoer van de voorwerpen die leiden tot extra bagage, weigeren.

Zowel de extra bagage als de bijzondere voorwerpen moeten tijdens de reservering op correcte wijze worden vermeld in het hoofdstuk “Opmerkingen voor de dienstverlener van de transfer”.

Op de bagage moet de naam van de passagiers en het adres van de bestemming duidelijk vermeld staan.

Er wordt verondersteld dat u zelf al uw bagage en uw persoonlijke bezittingen meeneemt, ongeacht de plaats waar deze in het voertuig werden geplaatst, en dat deze bagage en persoonlijke bezittingen enkel en alleen onder uw verantwoordelijkheid worden vervoerd. Hotelopia raadt u aan aanwezig te zijn bij het afhandelen, het laden en ontladen van de bagage.

Hotelopia behoudt zich het recht voor (en draagt dit recht over aan de aangestelde chauffeurs en agenten) om het vervoer te weigeren aan eender wie onder de invloed van alcohol of illegale drugs wordt geacht en/of wiens gedrag een gevaar kan betekenen voor de chauffeur, het voertuig of de overige passagiers. In deze omstandigheden behoudt Hotelopia zich het recht voor om geen enkele terugbetaling uit te voeren en wordt geen alternatief voor de transfer aangeboden.

Het is niet toegestaan dat passagiers alcohol nuttigen, ongeacht het vervoermiddel. De enige uitzondering op deze regel is wanneer dit schriftelijk werd overeengekomen tussen Hotelopia en de passagiers die in een limousine worden vervoerd. In dit geval wordt het gebruik van een redelijke hoeveelheid alcohol toegestaan. Het is verboden te roken, tenzij de chauffeur hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

U bent verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade ingeval u zich abnormaal gedraagt of aan vandalisme doet.

Hotelopia raadt u aan om minstens 10 minuten voor het vastgestelde vertrekuur op de vertrekplaats aanwezig te zijn.

Wanneer de passagier later dan het vermelde vertrekuur zich aanmeldt, kan Hotelopia de zitplaats toewijzen aan een andere passagier en wordt zijn transfer als verloren beschouwd. Hotelopia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een late aankomst van de transfer op het vertrekpunt en is niet verplicht om de dienst te verlaten, noch om een extra transfer te regelen.

Alle transfers worden uitgevoerd op de datum vermeld op de bon. U dient dan ook vroeg aanwezig te zijn om voldoende tijd te voorzien voor de verbinding met een transfer per vliegtuig of een ander vervoermiddel bij een andere vervoermaatschappij.

De luchtvaartmaatschappijen raden aan om minstens 2 uur voor het voorziene vertrek van uw vlucht op de luchthaven aanwezig te zijn.

Wanneer u een vlucht mist of wanneer deze vertraging heeft en in het geval u een reisverzekering hebt onderschreven, kan Hotelopia u de documenten verstrekken die noodzakelijk zijn om uw verzekering te informeren en om zo de kosten van een nieuwe transfer te dekken. De overige kosten zijn voor uw rekening.

Niettegenstaande het bepaalde in bovenstaande alinea kunnen de transfers vanuit de luchthaven automatisch vertraging oplopen wanneer de vlucht is vertraagd.

U aanvaardt uw plicht om de bijzondere bepalingen opgelegd door de dienstverlener na te leven tijdens de transfer.

Terug naar boven

7. Toegangskaarten- en excursieticket-service

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op klanten die tickets, toegangskaarten of excursies boeken via Hotelopia. Hotelopia komt overeen de toegangskaart en/of excursie aan de klant te leveren, overeenkomstig de via Hotelopia geboekte diensten. Deze dienst is onderhevig aan deze voorwaarden en aan elke andere voorwaarde die van toepassing is op de geboekte dienst, speciaal, dan wel algemeen.

Hotelopia is niet verplicht haar diensten aan te bieden aan minderjarigen jonger dan 14 jaar, tenzij deze minderjarige samen is met een persoon van 18 jaar of ouder die verantwoordelijk voor hem/haar is. Op sommige bestemmingen kan een speciaal tarief voor kinderen jongen dan 2 jaar in rekening worden gebracht, terwijl dit op andere bestemmingen gratis kan zijn, indien zij samen zijn met een passagier ouder dan 16 die het volledige tarief heeft betaald. Het is verplicht te reserveren voor kinderen ouder dan 2 jaar. De geboekte dienst kan alleen worden afgenomen door de persoon(en) die op de reservering staan aangegeven, of door degene die ervoor betaald heeft en is niet overdraagbaar aan anderen.

De persoon die het reserveringsformulier op de website ondertekent, dient bevoegd te zijn dit ook te doen voor de andere personen van de groep en hij/zij dient aan te geven dat de vermelde personen de boekingsvoorwaarden accepteren en hij/zij is verantwoordelijk voor het voldoen van het totale bedrag van de reservering, inclusief eventuele wijzigings- of annuleringskosten. Hij/zij dient de overige leden van de groep te informeren over de details van de boeking en daaruit voortvloeiende relevante informatie.

Reserveringen Bij het doen van een reserveringsaanvraag voor de koop van toegangskaarten dient de periode die de leverancier van deze diensten aanhoudt, in acht te worden genomen. Het doorgeven van de bevestiging van de reservering dient te worden gedaan via de website van Hotelopia. Wanneer de reservering afgerond is, verschijnt op het scherm een ticket met een boekingsnummer Het ticket dient geprint te worden en overhandigd als bewijs van reservering.

Ticket: Op het ticket staat alle noodzakelijke informatie om de lokatie te vinden waar de geboekte dienst wordt aangeboden. om het verzamelpunt te vinden vanwaar de excursie vertrekt. Op het ticket staat tevens het telefoonnummer vermeld dat u kunt bellen om de reservering te controleren en informatie te vragen over eventuele onvoorziene gebeurtenissen. U dient het ticket bij zich te dragen terwijl u van de geboekte dienst gebruik maakt, en dient het te overhandigen ter controle indien u hiertoe wordt verzocht. Het ticket dient daarom in goede staat te blijven.

Verloren tickets. HOTELOPIA is niet verplicht een ticket te vervangen dat verloren, vergeten of gestolen is, en dus is het mogelijk dat u verplicht wordt een nieuw ticket te kopen om van de dienst gebruik te kunnen maken.

Beschadigde of bewerkte tickets Indien het ticket beschadigd of bewerkt is, zal het als ongeldig worden beschouwd. De klant heeft te allen tijde toegang tot de reservering via de website van Hotelopia om opnieuw het ticket naar zijn/haar e-mail te versturen, of zelfs direct te printen.

8. Betalingsgegevens

Op het moment van uw online reservering wordt het totaalbedrag van de reservering onmiddellijk op rekening van de door u verstrekte krediet- of debetkaart gebracht. Betalingstransacties bij Hotelopia worden gecodeerd door een veilig betalingssysteem dat door de voornaamste banken wereldwijd ondersteund wordt. Bovendien wordt onze website gecontroleerd door Thawte.

Dit systeem verzekert dat uw kredietkaartgegevens niet door derden gelezen of misbruikt kunnen worden en enkel bij de desbetreffende bank veilig verwerkt worden.

Ons betalingssysteem aanvaardt momenteel de volgende betaalwijzes:

 • Visa
 • Visa Electron
 • Master Card
 • Amex
 • Diners Club Card
 • PayPal (enkel geverifieerde rekeningen)

Voor de bevestiging van de betaling kan een goedkeuring door de houder van de kredietkaart worden gevraagd conform het bepaalde in hoofdstuk 2 van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

In verband met de facturering, als u een rekening vraag, stemt u in dat u een elektronische rekening in pdf-formaat ontvangt via een e-mailbericht. Eventueel kunt u deze instemming intrekken door met onze klantendienst contact op te nemen.

Ook als u vragen heeft nodigen wij u uit om met onze klantendienst contact op te nemen.

Neem bij twijfel contact op met onsKlantenservicecentrum.

U vindt de telefoonnummers op de website en op uw bevestigingsbon. Ook kunt u gebruik maken van het daartoe bestemde contactformulier op de webpagina.

Terug naar boven

9. Wijziging en annulering van de reservering van het logies

Wijzigingen

Voor wijzigingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons Klantenservicecentrum.

Voor elke wijziging zoals onder meer, maar niet uitsluitend, een gedeeltelijke annulering, herzieningen of vermindering in het aantal nachten, worden 7,00  € administratiekosten per toegepaste wijziging berekend. In bepaalde gevallen kan een wijziging annuleringskosten met zich meebrengen die door onze dienstverlener worden aangerekend. In deze gevallen zullen er geen administratiekosten worden aangerekend maar slechts de toepasbare annuleringskosten.

Alle dringende wijzigingen (reserveringen met aankomstdatum binnen 72 uur) moeten telefonisch worden gemeld aan ons Klantenservicecentrum.

Voor willekeurige niet dringende wijzigingen (meer dan 72 uur voor aankomstdatum) moet u contact opnemen met ons Klantenservicecentrum.

U vindt de telefoonnummers op de website en op uw bevestigingsbon. Ook kunt u gebruik maken van het daartoe bestemde contactformulier op de webpagina.

Sollten Sie Ihre Buchung vor Ihrer Ankunft stornieren, werden Ihnen die entsprechenden Stornokosten belastet, über die Sie vor Ihrer Buchungsbestätigung informiert werden. Hotelopia erstattet ihnen den gezahlten Betrag zurück, abzüglich der dem Leistungserbringer (Transfer) gegenüber aufgetretenen Stornokosten, in einem Zeitraum von 10 Arbeitstagen ab der Stornomitteilung. Es erfolgt keinerlei Rückerstattung, falls die Stornierung weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Termin des Transfers oder nicht im Rahmen der vom Leistungserbringer beanspruchten Frist erfolgt.

Annuleringen

U kunt op onze website uw reservering op elk ogenblik annuleren. Tijdens het hele reserveringsproces wordt u ingelicht over de annuleringskosten alsook over de periode waarin die in rekening worden gebracht.

Als u de reservering bevestigt, aanvaardt u de toegepaste kosten van bovengenoemde concepten.

Indien u de via Hotelopia gereserveerde diensten wilt annuleren, hebt u recht op een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag, verminderd met de eventuele annuleringskosten. Het bedrag van de annuleringskosten kan verschillen naargelang de bestemming, de data, de dienstverlener en het ogenblik van de annulering.

Bij de bevestiging van de reservering zal het systeem het bedrag aangeven dat u bij een annulering moet vergoeden in functie van het annuleringsbeleid. Houd er rekening mee dat de vermelde limietdata voor annuleringen afhankelijk zijn van het tijdstip en de datum van de bestemming waar u het hotel hebt gereserveerd en niet die van het land waar u woonachtig bent. De reservering annuleren op de dag van aankomst is niet mogelijk via het systeem. Om dergelijke reservering te annuleren moet u dus contact opnemen met Hotelopia. De kosten voor de verrichte annulering op de dag van aankomst zijn afhankelijk van het beleid van het hotel en kunnen oplopen tot 100% van het bedrag.

Als u door uitzonderlijke redenen niet via het systeem hebt geannuleerd, dan dient u dit schriftelijk door te geven aan Hotelopia met de vermelding van de bestemming en het reserveringsnummer. Hotelopia zal hiervan een ontvangstbevestiging sturen om de annulering te bevestigen en om u te informeren over de eventuele ontstane annuleringskosten. De ontvangst van deze informatie en/of de ontvangstbevestiging van de annulering van de reservering valt onder uw verantwoordelijkheid.

U dient uw reservering steeds via Hotelopia te annuleren, het is niet toegestaan uw reservering rechtstreeks in het etablissement te annuleren.

Als u het etablissement eerder dan de geplande datum verlaat, dan kunt u binnen 20 dagen na uw werkelijke vertrek uit het etablissement een verzoek voor terugbetaling indienen bij Hotelopia. U dient dan een schriftelijke bevestiging van de verblijfplaats bij te voegen waarop de daadwerkelijke datum en het tijdstip van vertrek vermeld zijn.

In het hoogseizoen kan de verblijfplaats het totale bedrag van de oorspronkelijke reservering aanrekenen waardoor terugbetaling aan de eindklant niet mogelijk is.

In het geval van overmacht zoals oorlog, revolutie, terroristische daden, sluiting van grenzen, epidemieën, catastrofes en andere ernstige redenen die de verschillende bestemmingen aangaan en met name op de bestemming waar het etablissement is gevestigd, kunnen de reserveringen die via Hotelopia zijn verricht zonder enige sanctie worden geannuleerd op aanvraag van eender welke partij.

Indien Hotelopia naar eigen goeddunken beschouwt dat de reservering is uitgevoerd met een frauduleuze krediet- of debetkaart, dan kan de reservering worden geannuleerd.

BELANGRIJK

 • Sommige etablissementen kunnen gedurende het jaar hun naam of handelsnaam veranderen, dit kan echter niet worden beschouwd als een wijziging van het hotel of van de reservering.
 • De hotelcategorie wordt door het hotel zelf opgegeven, hierbij wordt steeds voldaan aan de specifieke normen van toepassing in elk land. Daarom kunnen de diensten en de kwaliteit van een hotel in een bepaald land niet worden vergeleken met deze van een ander land, ook al gaat het om dezelfde categorie.
 • De informatie die door HOTELOPIA wordt verstrekt, is in goed vertrouwen ingevoerd. HOTELOPIA kan echter niet garanderen dat deze volledig vrij is van onvolkomenheden en tikfouten en accepteert geen verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen die er op deze website zouden kunnen zijn.Vergissingen en voor de hand liggende fouten (daarbij inbegrepen drukfouten, tikfouten, rekenfouten wat betreft het omrekenen van valuta, fouten wat betreft de prijzen in het algemeen etc.) zijn niet bindend. In het geval van een fout of vergissing houden HOTELOPIA en de aanbieder van de dienst zich het recht voor om elke reservering te annuleren en het geld terug te betalen dat m.b.t. deze reservering is betaald (indien van toepassing), zonder dat dat enige verantwoordelijkheid voor HOTELOPIA met zich mee brengt.
 • Hotelopia publiceert de gegevens die het etablissement heeft verstrekt over het bestaan en de duur van verbouwings- of renovatiewerken. Hotelopia aanvaardt geen klachten over werken waarover zij niet op de hoogte was of die langer duren dan de opgegeven periode.
 • Niet bestaan van het herroepingsrecht: Onder de excepties voorzien in artikel 103 van de Hervormde tekst van de algemene wet van consumenten en gebruikersrechten goedgekeurd door het Koninklijke legislatieve decreet 1/2007, van 16 november, heeft u geen recht op herroeping zoals deze wet voorziet voor de bestelling van logementdiensten via deze webpagina, zonder vermindering van het beleid voor opzeggingen van deze bepalingen.

Zich niet aanmelden in het etablissement

Als de reservering niet vooraf is geannuleerd, zal noch aan u noch aan een groepslid een terugbetaling plaatsvinden wegens het zich niet aanmelden in het etablissement op de datum aangegeven bij de reservering.

10. Wijziging en annulering van de transfer of van de toegangskaarten- en excursieticket-service

Wijzigingen

Elke wijziging is onderworpen aan de beschikbaarheid en leidt tot een prijsstijging of de bijhorende administratiekosten die ten laste zijn van de houder van de kredietkaart die tijdens de reserveringsprocedure werd ingevoerd.

Voor alle wijzigingen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Klantenservicecentrum.

Minder dan 24 uur voor aanvang van de gereserveerde dienst, kunnen geen wijzigingen meer in worden doorgevoerd in de reservering, tenzij de leverancier van de dienst een langere periode aanhoudt.

In het geval van een transfer, zijn de adressen van vertrek en van bestemming die vermeld staan op de bon de adressen waar u respectievelijk wordt opgehaald en wordt heengebracht.

Hotelopia behoudt zich tevens het recht voor de dienst niet uit te voeren wanneer blijkt dat de gevraagde transfer ernstig afwijkt van de oorspronkelijk geboekte dienst.

Annuleringen

Mag de geboekte dienst annuleren via de website van Hotelopia. Annuleringen dienen minimaal 24 uur voor de geplande aanvangstijd van de geboekte dienst te worden doorgegeven, tenzij de leverancier van de dienst of de bestemming een langere termijn aanhoudt.

Indien u uw boeking annuleert vóór de datum van aankomst, worden annuleringskosten in rekening gebracht. Hotelopia zal het betaalde aankoopbedrag terugstorten, verminderd met de annuleringskosten die ten opzichte van de leverancier van de dienst worden gemaakt. Indien de annulering minder dan 24 uur voor de geplande aanvangstijd van de transfer wordt doorgegeven, ofwel niet binnen de periode die de leverancier aanhoudt, wordt geen bedrag teruggestort.

Zich niet aanmelden

Wanneer u zich niet aanmeldt zonder Hotelopia vooraf op de hoogte te brengen, wordt dit beschouwd als een annulering.Er wordt geen enkel bedrag terugbetaald wanneer u zich, conform hierboven bepaald, niet aanmeldt en zonder de uitdrukkelijke toestemming hiervoor van Hotelopia. Hotelopia informeert u over de te betalen annuleringskosten, dewelke kunnen oplopen tot 100% van het reserveringsbedrag.

Belangrijk

 • Niet bestaan van het herroepingsrecht in verband met de dienst voor tickets en excursies: Onder de excepties voorzien in artikel 103 van de Hervormde tekst van de algemene wet van consumenten en gebruikersrechten goedgekeurd door het Koninklijke legislatieve decreet 1/2007, van 16 november, heeft u geen recht op herroeping zoals deze wet voorziet voor de bestelling van diensten voor tickets en excursies via deze webpagina, zonder vermindering van het beleid voor opzeggingen van deze bepalingen.

 • Er bestaat ook geen herroeping schrijft op transfers wegens de aard van de dienst omdat het om een vervoerovereenkomst voor passagiers gaat, zonder vermindering van het beleid voor opzeggingen van deze bepalingen.


  Terug naar boven

11. Aanbiedingen en kortingscodes

Kortingscode

Een kortingscode betekent dat u recht hebt op een korting tijdens een specifieke periode en onder bepaalde voorwaarden.

Hoe gebruik ik een kortingscode?

Een kortingscode kan enkel worden gebruikt op een webpagina van Hotelopia. Om van deze code gebruik te kunnen maken, dient deze te worden ingevoerd tijdens het reserveringsproces.

Een kortingscode kan slechts één maal worden gebruikt en voor slechts één reservering. Kortingscodes zijn niet cumuleerbaar.

Een kortingscode kan niet worden gebruikt voor reserveringen die reeds in het verleden werden uitgevoerd.

Een kortingscode kan alleen worden gebruikt voor de web betaalmethode.

Het resterende saldo na het gebruiken van een kortingscode is niet overdraagbaar en kan niet worden geïnd.

Wat gebeurt er als ik een reservering met korting annuleer of wijzig?

Als u een reservering waarbij u gebruikt hebt gemaakt van een kortingscode annuleert of u verkiest deze niet te benutten, dan hebt u geen recht op terugbetaling van de korting en kunt u de code niet opnieuw gebruiken.

Als u deze reservering wijzigt, hebt u geen recht op terugbetaling van de waarde van de korting en kunt u de aanbieding niet opnieuw gebruiken. Als u de boeking echter behoudt, met als enige wijziging het toevoegen van één of meerdere producten, dan blijft de waarde van de korting behouden.

Kan Hotelopia het gebruik van een kortingscode annuleren of weigeren?

Hotelopia kan om het even wanneer het gebruik van een kortingscode annuleren, terugtrekken of weigeren indien Hotelopia redenen heeft om te geloven dat de code onjuist of illegaal is gebruikt. Als u deze voorwaarden aanvaardt, gaat u ermee akkoord geen wettelijke stappen te ondernemen wat betreft een annulering of weigering van deze aard.

Als Hotelopia het gebruik van een kortingscode voor reservering niet zou toepassen, dan zal Hotelopia de juiste prijs van de reservering weergeven voordat de betaling wordt uitgevoerd om u de kans te geven de reservering voort te zetten en de voorwaarden ervan te aanvaarden.

Beperkte aansprakelijkheid

Als Hotelopia het gebruik van een kortingscode annuleert, terugtrekt, niet toepast of weigert, dan is Hotelopia in geen enkel geval verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect en van om het even welke aard, inclusief loonderving en dergelijke.

Een aanbieding betekent dat u recht hebt op een korting of speciaal tarief voor een reservering tijdens een specifieke periode (periode waarin de aanbieding geldig is) volgens bepaalde voorwaarden. Het kan eveneens duiden op een aangeboden promotiecode of kortingscode.

Promotie

Een kortingscode betekent dat u recht hebt op een korting tijdens een specifieke periode en onder bepaalde voorwaarden.

In het geval dat Hotelopia een promotie afzegt, terugtrekt, niet toepast of weigert, kan Hotelopia in geen geval van worden gemaakt worden voor verliezen, schaden of nadelen, zowel indirect of direct van iedere aard, inbegrepen winstverlies en soortgelijke.

Waar toepasbaar, zullen de andere bepalingen voor kortingscodes ook gelden voor promoties.

Terug naar boven

12. Voor vertrek

Hotelopia is niet verantwoordelijk voor schade of verlies die is voorgevallen tijdens de reis naar een bepaalde bestemming. Het is de taak van de reiziger om zich te informeren omtrent de voorwaarden en risico's die reizen naar bepaalde bestemmingen met zich meebrengen.

Het is de taak van de reiziger om voor het vertrek alle gezondheidsdocumenten en andere documenten te regelen die noodzakelijk zijn voor de reis zoals onder meer maar niet uitsluitend vaccinatiebewijzen, identiteitsdocumenten, paspoorten of visums. Hotelopia is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten te wijten aan onvolledige, onjuiste of zoekgeraakte documenten of voor het niet nakomen van eender welke vereiste van deze aard.

Terug naar boven

13. Verzekering

Hotelopia raadt u aan een reisverzekering af te sluiten die geschikt is voor uw bestemming en die persoonlijk verlies, medische materiaal en kosten dekt in geval van een ongeluk of ziekte tijdens de reis.

Terug naar boven

14. Overmacht

Hotelopia is niet verantwoordelijk voor veranderingen, annuleringen of wijzigingen van de reservering, noch voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet nakomen van de dienstverlener of Hotelopia, van eender welke van de respectievelijke verplichtingen jegens u, wanneer het niet nakomen ervan te wijten is aan een geval van overmacht. Onder geval van overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan oorlogen, revoluties, terroristische aanslagen, sluiting van de grenzen, epidemieën, natuurrampen of andere omstandigheden die beide partijen kunnen benadelen, evenals elk ander onvoorzien voorval waar Hotelopia geen controle over heeft.

Terug naar boven

15. Klachten over het logies

Mocht u een klacht hebben, wendt u zich dan rechtstreeks tot de receptie/directie opdat zij de nodige maatregelen kunnen nemen om het probleem op te lossen.

Ingeval u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, neem dan contact op met het Klantenservicecentrum van Hotelopia door naar het nummer vermeld op de website te bellen of door gebruik te maken van het contactformulier in het menu.

Hotelopia kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door handelingen, nalatigheden of verzuim van een dienstverlener of derde persoon.

Hotelopia heeft klachtenformulieren ter beschikking van de klant. Om deze te ontvangen, stuurt u a.u.b. uw verzoek naar headoffice@hotelopia.com.

Terug naar boven

16. Vrijstelling van aansprakelijkheid bij de transfer en toegangskaarten- en excursieticket-service

HOTELOPIA zal alle redelijkerwijs beschikbare middelen gebruiken om te garanderen dat de voertuigen op tijd aankomen om zo de duur waarvoor deze werden gehuurd te respecteren, en zal er tevens voor zorgen dat zij de bestemming tijdig bereiken. De voertuigen zijn volledig verzekerd zowel wat betreft de passagier als wat betreft klachten van derden overeenkomstig de toepasbare wetgeving.

Wanneer Hotelopia u, om welke reden dan ook, niet op de bevestigde bestemming brengt, wordt u een ander geschikt vervoermiddel aangeboden zoals een bus, privewagen, taxi, enz. Het bedrag dat Hotelopia terugbetaalt voor kosten die voortvloeien uit het gebruik van alternatieve vervoermiddelen om de op het ticket vermelde bestemming te bereiken, kan in geen geval hoger zijn dan de kost om deze bestemming te bereiken via het alternatieve vervoermiddel.

HOTELOPIA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertragingen of het niet doorgaan van de geboekte dienst, noch voor het niet nakomen van de contractuele verplichtingen wanneer dit veroorzaakt wordt door omstandigheden die buiten controle van Hotelopia vallen. Volgende situaties worden, zonder enige beperking, beschouwd als situaties waar redelijkerwijs geen controle over is: oorlog of oorlogsbedreiging, ongevallen die leiden tot vertraging op het traject van de transfer, extreme weersomstandigheden, brand en/of schade in het station, het naleven van de bevelen van de ordediensten, douane of andere officiële veiligheidsdiensten die onder een bevoegde autoriteit vallen, een overlijden of ongeval op de weg, vandalisme of terrorisme, onvoorspelbare verkeersfiles, betogingen of stakingsacties, lockout, lokale rellen of spanningen, problemen veroorzaakt door andere gebruikers, faillissement, insolventie of stopzetting van de handelsactiviteit door de vervoermaatschappij waar Hotelopia een beroep op doet of ander omstandigheden die uw veiligheid in gevaar brengen.

Het bedrag van de maximale aansprakelijkheid van Hotelopia jegens u en/of de andere passagier(s) voor eender welk redelijk en onvoorspelbaar verlies, schade of belemmering die u hebt kunnen ondervinden of dat te wijten is aan een fout van Hotelopia, het niet naleven van het contract, of eender welke al dan niet opzettelijke daad of verzuim door de medewerkers van Hotelopia, is beperkt tot het betaalde bedrag voor de reservering van de geboekte dienst.

Terug naar boven

17. Volledig contract / wijziging / onafhankelijke dienstverlener

Deze Algemene Voorwaarden bevatten uitsluitingen en aansprakelijkheidsbeperkingen. Indien een deel van deze voorwaarden nietig of niet van toepassing blijkt te zijn, blijven de overige voorwaarden van kracht. De nietige of niet van toepassing zijnde voorwaarde wordt vervangen door een rechtsgeldige met een gelijkwaardige betekenis. Bij het gebruik van deze website gaat u er mee akkoord dat er geen partner-, joint venture, werknemers- of kantoorakkoord tussen u en Hotelopia bestaat.

De wettelijke mededelingen, het beleid voor cookies, het beleid voor privacy, zijn belangrijke geïntegreerde delen van de Algemene Zakelijke Voorwaarden.

Terug naar boven

18. Wisselkoersen en Banktoeslagen

De wisselkoersen zijn gebaseerd op verschillende openbaar beschikbare bronnen en worden niet dagelijks geactualiseerd. Bijgevolg kunnen wij de totale juistheid van deze wisselkoersen niet garanderen en zijn deze louter oriëntatief. Wisselkoersen schommelen vaak, raadpleeg een expert voor verdere informatie hieromtrent.

Deze toeslagen kunnen door de kaartuitgever aangerekend worden als een kost op de rekening van de kaarthouder. Hotelopia zal het totaalbedrag tijdig ontvangen en hierbij neemt u alle mogelijke kosten of uitgaven van de betaling op u.

Terug naar boven

19. Beste-prijsgarantie voor etablissementen bij hotelopia

Bij Hotelopia zijn wij ervan bewust dat wij de meest competitieve prijzen kunnen bieden, want als u voor dezelfde hotelaccommodatie, bestemming en data op een andere website een lagere prijs dan bij Hotelopia kunt vinden, krijgt u het verschil van ons terug. Om deze garantie toe te passen, moet worden voldaan aan de voorwaarden van de Beste-prijsgarantie.

Terug naar boven

20. Waarschuwing – VS-beperkingen om naar cuba te reizen

Het reizen naar Cuba door Amerikaanse burgers en ingezetenen wordt geregeld door de wetgeving van de VS inzake het embargo tegen Cuba en vereist een vergunning van de Amerikaanse regering om naar deze bestemming te kunnen reizen. Amerikaanse burgers of ingezetenen die zonder de vereiste vergunning reizen, komen niet in aanmerking voor een terugbetaling en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze boekingen.

Terug naar boven

21. Belastingen of toeslagen
Belastingen of toeslagen van de ressorten

Sommige ressorten verrekenen belastingen of toeslagen die Hotelopia niet in de prijs opnemen kan. In het geval dat u een Resort kiest, kunt u de nodige informatie vinden in de "Speciale voorwaarden voor de instelling”.

Andere belastingen

Sommige landen hebben een lokale belasting genaamd “verblijfsbelasting” of “toerististenbelasting” die in bepaalde omstandigheden door de eindconsument zelf moet worden betaald in het etablissement en/of op de luchthaven.

Hierbij verwijzen wij naar de bepalingen inSectie 5van de algemene bepalingen, waar de onkosten die niet in de reserveringsprijs opgenomen zijn staan.

Terug naar boven

22. Afstand van rechten

Hotelopia behoudt zich het recht voor de verplichtingen of rechten die voortvloeien uit onderhavige Algemene Voorwaarden volledig of gedeeltelijk over te dragen aan eender welk filiaal, partner of hoofdkantoor, evenals aan een filiaal van het hoofdkantoor.

U hebt geen toestemming om verplichtingen of rechten die voortvloeien uit onderhavige Algemene Voorwaarden of uit eender welk ander akkoord die deze aanvult over te dragen aan derden, tenzij u de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebt van Hotelopia.

Terug naar boven

23. Wetgeving en rechten

De toepassing en opvatting van onderhavige Algemene Voorwaarden wordt bepaald door de geldende Spaanse wetgeving. Bij een eventuele discrepantie betreffende de opvatting en uitvoering van een van deze voorwaarden, zijn de partijen, die uitdrukkelijk afzien van hun eigen rechten indien zij die hebben, onderworpen aan de jurisdictie en bevoegdheid van de gerechten en de rechtbanken van Palma de Mallorca, Spanje.

Terug naar boven

Algemene reserveringsvoorwaarden

Hotelopia-carhire.com

Uw contract voor de autoverhuur wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden van Micronnexus

Terug naar boven